Menu
product_image

Bursë 3 nxënës

CHF 400.-
- +
Acheter

Dhuroni një bursë për një familje me 3 fëmije me kushte të vështira dhe merrni një mirënjohje që keni shkolluar tre fëmijë të një familje për një vit shkollor.